Bescherm uw bedrijfsgeheimen  

  

U hebt er meer dan u denkt!

Bedrijfsgeheimen? U hebt er zeker een aantal!  

Zijn uw knowhow en de commerciële informatie waarover u beschikt, uw sterke punten ? Het gaat wellicht om bedrijfsgeheimen. De vertrouwelijkheid van die gegevens betekent het behoud van uw professionele troeven en uw concurrentiepositie.

Basisbeginselen van het bedrijfsgeheim of hoe het te identificeren?

Uw bedrijfsgeheimen beschermen? Dat spreekt voor zich! Maar kunt u ze identificeren? Herken ze aan drie kenmerken:

1. Een bedrijfsgeheim is... geheim! U beschikt over informatie of kennis (knowhow) die niet gemakkelijk toegankelijk is en niet algemeen bekend is in uw vakgebied. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uw lijsten van leveranciers of klanten, een strategie, contracten... waartoe uw professionele entourage niet gemakkelijk toegang heeft.

2. Een bedrijfsgeheim heeft een handelswaarde. Uw informatie en knowhow hebben een handelswaarde, die u een concurrentievoordeel geeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een doeltreffende strategie waarmee uw onderneming belangrijke contracten kan sluiten en die u onderscheidt van de concurrentie.

3. Een bedrijfsgeheim moet worden beschermd. U hebt maatregelen genomen of moet maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw bedrijfsgeheimen te waarborgen. De persoonsgegevens van uw klanten worden bijvoorbeeld beschermd door wachtwoorden om te voorkomen dat ze openbaar worden gemaakt en dat uw activiteit hierdoor wordt geschaad.  

Er is geen aanvraag of registratie vereist om te genieten van een bescherming via een bedrijfsgeheim. Ze moeten gewoon de drie hierboven beschreven kenmerken hebben.

Enkele voorbeelden van bedrijfsgeheimen:

idea ! lamp
  •  een concept
  •  uw klantenbestand
  •  contracten
smartphone
  •  een softwareprogramma
  •  onderzoeksgegevens
plan
  •  uw processen
  •  uw technische kennis 
  •  uw strategie
recept
  •  formules
  •  recepten 

Hoe bescherm ik mijn bedrijfsgeheimen?

Er zijn meerdere mogelijkheden om uw bedrijfsgeheimen te beschermen. 

1. Beveilig uw bedrijfsgeheimen fysiek Zorg ervoor dat u uw vertrouwelijke documenten in een kluis bewaart of dat u uw archieven vergrendelt. Zorg ook voor een kopie van die documenten en bewaar ze op een andere - veilige - plaats. U kunt eveneens een badgesysteem instellen dat voorkomt dat bezoekers alle lokalen kunnen betreden. Bovendien kunt u een videobewakingssysteem in uw bedrijf installeren. U moet uw personeel hiervan wel vooraf op de hoogte brengen en de reden van de controle toelichten. Ook moet u de installatie van de camera's aangeven bij de politiediensten via www.aangiftecamera.be en een pictogram aanbrengen bij de ingang van de bewaakte zone. 

2. Bescherm uw bedrijfsgeheimen digitaal Gebruik wachtwoorden om uw vertrouwelijke informatie te beschermen en verander ze regelmatig. U kan uw wachtwoorden testen om er zeker van te zijn dat ze voldoende doeltreffend zijn. Versleutel uw gegevens en stel beveiligingssystemen in zoals een antivirus, een firewall, inbraakpreventie- en inbraakdetectieprogramma's (IPS/IDS15). Update ze regelmatig. Maak een back-up van uw informatie en voer regelmatig tests uit om de kwaliteit van uw back-ups en herstelprocessen te controleren. Als uw vaardigheden op dat vlak niet optimaal zijn, overweeg dan om specialisten in te schakelen en een goed beveiligingsniveau te eisen.

Digital safe

3. Sla bedrijfsgeheimen op in een digitale kluis U kunt uw bedrijfsgeheimen opslaan in een digitale kluis zoals het i-DEPOT van het BOIP. Die kluis fungeert ook als bewijsmiddel ingeval uw bedrijfsgeheimen zonder uw toestemming openbaar worden gemaakt. Op die manier beschikt u over een bewijsmiddel om aan te tonen dat uw idee op een bepaalde datum bestond en dat u aan de basis ervan lag. 

4. Zorg ervoor dat uw medewerkers de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgeheimen respecteren Neem niet-concurrentiebedingen en vertrouwelijkheidsbedingen op in arbeidsovereenkomsten of -protocollen. Hierdoor kunnen uw medewerkers na hun vertrek uit de onderneming uw kennis niet voor eigen rekening of voor rekening van een andere organisatie gebruiken. Zij zijn ook wettelijk verplicht om vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden tijdens of na de beëindiging van hun activiteit. 

5. Leg uw handelspartners een geheimhoudingsplicht op Sluit vertrouwelijkheidsovereenkomsten met zakenpartners die toegang hebben tot bedrijfsgeheimen.  

Wat als iemand mijn bedrijfsgeheim schendt?

U kunt juridische stappen ondernemen in geval van onrechtmatige toe-eigening, onrechtmatig gebruik of het onrechtmatig openbaar maken van uw bedrijfsgeheim door een derde partij of door een van uw medewerkers. Door gebruik te maken van de procedure van de “vordering tot staking” kan de zaak sneller worden afgehandeld.  

De rechter kan: 

1. verbieden dat een andere partij zich uw bedrijfsgeheim toe-eigent; 2. het onrechtmatig gebruiken of openbaar maken van uw bedrijfsgeheim verbieden of stoppen; 3. het in de handel brengen van producten die dankzij uw bedrijfsgeheim zijn vervaardigd, verbieden; 4. inbreukmakende producten in beslag nemen of vernietigen; 5. financiële compensatie opleggen.

Maakt u zich geen zorgen als u tijdens die juridische procedure uw bedrijfsgeheim moet onthullen, bijvoorbeeld om te kunnen bewijzen dat het is geschonden. Tijdens de hele juridische procedure, én na afloop ervan, geldt er een plicht tot geheimhouding van uw bedrijfsgeheimen. Die verplichting geldt voor iedereen die deelneemt aan de procedure en kennis heeft gekregen van een bedrijfsgeheim. 

Wacht niet langer! Maak een inventaris op van uw bedrijfsgeheimen en bescherm ze!  

Meer info